فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی متره برآورد و صورت وضعیت نویسی به مدت ۶۰ ساعت در روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت  ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

رضا شریفی ۲۲-آبان-۱۳۹۵