فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی پکیج جامع کنترل پروژه به مدت ۱۰۶ ساعت در روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت ۹ الی ۱۳

رضا شریفی ۱۲-مهر-۱۳۹۵