فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره جامع متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی در روزهای شنبه و چهارشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

 

رضا شریفی ۱۳-دی-۱۳۹۵