فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره ETABS & SAFE  روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت  ۱۴:۳۰ الی ۲۰:۳۰ شروع دوره ۹۵/۱۱/۱۳

رضا شریفی ۹-بهمن-۱۳۹۵