فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی جامع متره برآورد و صورت وضعیت نویسی در روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت  ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

رضا شریفی ۱۸-مهر-۱۳۹۵