فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی AUTOCAD  به مدت ۷۲ ساعت در روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت  ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

رضا شریفی ۱۸-مهر-۱۳۹۵