فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی اتوکد به مدت ۷۲ ساعت در روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت  ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

رضا شریفی ۲۴-شهریور-۱۳۹۵