فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی فتوشاپ برای معماری به مدت ۳۰ ساعت در روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت  ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰

رضا شریفی ۲۵-شهریور-۱۳۹۵