فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 2012  به مدت ۳۲ ساعت در روزهای جمعه ساعت  ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰

رضا شریفی ۲۹-شهریور-۱۳۹۵