فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی ETABS & SAFE  به مدت ۹۰ ساعت در روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت  ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

رضا شریفی ۱۸-مهر-۱۳۹۵