فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی INDESIGN  به مدت ۷۰ ساعت در روزهای شنبه و چهارشنبه  ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

رضا شریفی ۵-دی-۱۳۹۵