فنی و مهندسی

شروع ثبت نام دوره آموزشی ArcGis   به مدت ۵۵ ساعت از مقدماتی تا پیشرفته در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰

رضا شریفی ۲۳-مرداد-۱۳۹۵