فنی و مهندسی

شروع ثبت نام دوره آموزشی ۳dmax  به مدت ۱۰۰ ساعت در روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱.

رضا شریفی ۳۰-مرداد-۱۳۹۵