فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی Vray  به مدت ۳۰ ساعت در روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

رضا شریفی ۳۰-مرداد-۱۳۹۵