فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی Autocad  دو بعدی به مدت ۷۲ ساعت در روزهای جمعه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰

رضا شریفی ۳۰-مرداد-۱۳۹۵