فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی Revit  به مدت ۶۰ ساعت در روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

رضا شریفی ۳۱-مرداد-۱۳۹۵