فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی Rhino  به مدت ۵۰ ساعت در روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

رضا شریفی ۳۱-مرداد-۱۳۹۵