فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی MS. Project  به مدت ۶۰ ساعت در روزهای پنجشنبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰

رضا شریفی ۳۱-مرداد-۱۳۹۵