فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموشی Oracle primavera  به مدت ۶۰ ساعت در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۲۰:۳۰

رضا شریفی ۳۱-مرداد-۱۳۹۵