فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 2012  در روزهای جمعه ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰

رضا شریفی ۱۳-شهریور-۱۳۹۵