فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی Autocad  به مدت ۷۲ ساعت در روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت  ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

رضا شریفی ۱۳-شهریور-۱۳۹۵