فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی Autocad  به مدت ۷۲ ساعت در روزهای جمعه ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰ شروع قطعی دوره ۱۹ شهریور.

رضا شریفی ۱۳-شهریور-۱۳۹۵