نرم افزار SPSS(اس پی اس اس) چیست؟

نرم افزار SPSS(اس پی اس اس) چیست؟ SPSS (اس پی اس اس)، مخفف عبارت Statistical package for social science، به معنای بسته آماری برای علوم اجتماعی است. نرم افزار SPSS (اس پی اس اس)، برای تحلیل داده های آماری استفاده می شود. در واقع نرم افزار SPSS (اس پی اس اس)، اطلاعات آماری، برای مثال: اطلاعات یک پرسشنامه را تجزیه و تحلیل می کند و نتایجی در قالب جدول و نمودار ارائه می کند.

چه کسانی از نرم افزار SPSS(اس پی اس اس) استفاده می کنند؟

کاربرد نرم افزار SPSS (اس پی اس اس) در سیستم آکادمیک و دانشگاهی قابل انکار نیست. دانشجویان و محققان دانشگاهی، با استفاده از نرم افزار SPSS (اس پی اس اس)، اطلاعاتی را که از پرسش نامه های خود به دست آورده اند را تجزیه و تحلیل، و داده های نهایی را مدیریت و مستند سازی می کنند. دیگر کاربران این نرم افزار عبارتند از:

 • پژوهش گران بازار های مالی

 • تحلیل گران سرمایه و سرمایه گذاری

 • پژوهش گران حوزه ی سلامت و بهداشت

 • پژوهش گران آموزشی

 • سازمان ‌های بازاریابی

 • پژوهش گران حوزه ی علوم اجتماعی و علوم انسانی
 • و …
آموزش نرم افزار SPSS(اس پی اس اس)
آموزش نرم افزار SPSS(اس پی اس اس)

کاربرد های نرم افزار SPSS (اس پی اس اس)

 • کاربرد نرم افزار SPSS(اس پی اس اس) در علوم اجتماعی و علوم انسانی

استفاده از پرسش نامه به صورت گسترده در علوم اجتماعی و علوم انسانی برای بررسی شاخص های رفتاری و اجتماعی، سبب شده است تا بیشترین کاربرد نرم افزار SPSS (اس پی اس اس)، در این بخش است. هم چنین برای تجزیه و تحلیل پرسش نامه های توصیفی، از این نرم افزار استفاده می شود.

 • کاربرد نرم افزار SPSS (اس پی اس اس) در علم اقتصاد

با توجه به کاربرد زیاد اعداد در این رشته و اهمیت آن ها، پژوهش گران علم اقتصاد، برای تهیه ی گزارشات دقیق اقتصادی از نرم افزار SPSS (اس پی اس اس) استفاده می کنند. هم چنین برای بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر یکدیگر و تاثیر پارامتر های زمانی بر فاکتور های اقتصادی، نرم افزار SPSS (اس پی اس اس)، کاربرد زیادی دارد.

 • کاربرد نرم افزار SPSS (اس پی اس اس) در پزشکی

پژوهشگران زمینه های پزشکی برای نتیجه گیری از نتایج تحقیقات و آزمایشات خود، آزمون های آماری مختلفی هم چون: آزمون t، جداول توافقی، آنالیز واریانس، آزمون نسبت، آزمون های مقایسه میانگین، رگرسیون خطی و … استفاده می کنند.

 • کاربرد نرم افزار SPSS (اس پی اس اس) در صنعت

برای انجام تحقیق در رشته های مرتبط با صنایع علی الخصوص رشته ی مهندسی صنایع، و تحلیل نتایج به دست آمده از این نرم افزار استفاده می شود. علاوه بر این، آمار توصیفی، آمار استنباطی، آزمون فرضیه ها، آزمون های t و … در این نرم افزار انجام می گیرد.

 • کاربرد نرم افزار SPSS (اس پی اس اس) در کشاورزی

استفاده از آزمون های آنالیز واریانس با کمک نرم افزار SPSS، در تحقیقات و پایان نامه های رشته های دانشگاهی مرتبط با مهندسی کشاورزی بسیار پر کاربرد است.

آموزش نرم افزار SPSS(اس پی اس اس)
آموزش نرم افزار SPSS(اس پی اس اس)

آموزش نرم افزار SPSS (اس پی اس اس)

چه دانشجو باشید و چه شاغل، حتما حتی برای یک بار هم که شده، به نرم افزار SPSS (اس پی اس اس)، احتیاج پیدا خواهید کرد. گستردگی و توسعه یافتگی که این نرم افزار در بخش آکادمیک و بخش صنعتی دارد، موجب شده است تا به پر کاربرد ترین نرم افزار آماری تبدیل شود. برای یاد گیری، می توانید در دوره ی آموزش نرم افزار SPSS (اس پی اس اس)، در مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد، شرکت کنید. این دوره، مبانی و مفاهیم را از سطح مبتدی تا پیشرفته آموزش می دهد.

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)