لوگو مجتمع فنی تهران میرداماد

چه نوع از شرکت های SME موفق ترند؟

شرکت های SME یا شرکت های کوچک و متوسط در کشور، نمودار رو به رشدی دارند. این شرکت ها به دلایل زیادی سودآور و تغییر پذیر هستند. یکی از ویژگی های مهم شرکت های SME تغییرپذیری آن ها و مطابقت با نیاز مشتری و بازار می باشد. این ویژگی بارز و به دور از بروکراسی اداری دست و پا گیر باعث شده تا سرعت انجام امور در آنها سریعتر انجام شود و بتواند به اهداف خود برسند. با وجود تمامی این ویژگی های مثبت، عدم وجود تفکر استراتژیک و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت، یکی از نواقص آن ها می باشد.

شرکت های SME یا کوچک و متوسط و رو به رشد زمانی می توانند موفق باشند که برنامه ریزی و چشم انداز داشته باشند. باید برنامه های شش ماه و یک ساله برای کسب و کار خود داشته باشند. این امر باعث می شود، مدیران و دست اندرکاران شرکت های SME ، برای توسعه ی پایدار بکوشند و نسبت به آن اقدام کنند. پس دارا بودن تفکر استراتژیک و توسعه ی پایدار دو اصل مهم رشد شرکت های SME است.

چه نوع از شرکت های SME موفق ترند؟

دوره MBA در مجتمع فنی تهران، به مدیران کمک می کند تا با تفکر و برنامه ریزی استراتژیک و با تکیه بر توانمندی ها و پتانسیل های داخلی خود در راستای اهداف شرکت حرکت کنند.

برای اطلاعات بیشتر با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید:

021-22222816