گوهر شناسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی گوهر درمانی به مدت ۲۰۰ ساعت در روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت  ۱۴ الی ۱۹

رضا شریفی ۲۹-شهریور-۱۳۹۵