گوهر شناسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی فروشندگی حرفه ای طلا و جواهر به مدت ۳۰ ساعت در روزهای جمعه ساعت  ۱۴:۳۰ الی ۲۰:۳۰

رضا شریفی ۲۹-شهریور-۱۳۹۵