دپارتمان آموزش عکاسی

برگزار کننده دوره های آموزشی عکاسی توسط برترین اساتید این حوزه

| ۲۸۱۶ ۲۲۲۲ – ۰۲۱

دوره عکاسی

کلاس های آموزش عکاسی عملی و کاربردی

کلاس های عملی و کاربردی

بهترین اساتید عکاسی ایران

با حضور اساتید مجرب

آموزش 0 تا 100 عکاسی در مجتمع فنی تهران

آموزش ۰ تا ۱۰۰ عکاسی

دوره عکاسی با مدرک بین المللی

با اعطای مدرک بین المللی

چقدر می توانید دوربین را ثابت نگاه دارید؟

در شرایط نور کم، یا زمانی که عدد دیافراگم کوچتری(دهانۀ دیافراگم بزرگ تر) انتخاب می شود تا سرعت شاتر عمق میدان را بهبود بخشد، باید بدانید چه فرصت هایی دارید که تصویری با وضوح قابل قبولی ثبت کنید.
اگرچه همچنان کنترل وضوح تصویر در بزرگ نمایی عکس روی صفحۀ نمایشگر دوربین مهم است، اما انجام این کار بعد از هر عکس، غیر عملی است، به ویژه اگر پذیرفته اید که در صد خطاهایتان زیاد است. راه حل عاقلانه این است که توانایی خود را در نگه داشتن محکم و درست دوربین بالا ببرید، قبل از اینکه یک مورد ضروری برای به کارگیری آن پیش آید.
تکان دوربین یک امر ناگزیر است، آنچه اهمیت دارد این است که آیا موضوع هنگام نوردهی به اندازۀ کافی حرکت کرده است، که باید به آن توجه داشت.
در عکاسی درجات مختلفی از وضوح تصویر وجود دارد. هرچند یک وضوح متوسط در حد و اندازه های وضوح کامل مقبول نیست، اما به هر شکل بد هم نیست و گذشته از این ها مسئلۀ فوکوس همیشه امری نسبی است. مابین سرعت شاتر مطمئن که موضوع در هر زمان دارای وضوح باشد تا سرعت بسیار پایین، تعداد سرعت های گوناگونی وجود دارد که با انتخاب درست آن ها می توانید به عکسی با وضوح خوب برسید، بدین معنا که اگر تعداد زیادی فریم عکاسی می کنید شانس این را دارید که دست کم یک عکس خوب داشته باشید.
دو متغیر فنی در دوربین در اختیار شما است: سرعت شاتر و فاصلۀ کانونی.
فاصلۀ کانونی تأثیر بیشتری در ثبات دوربین دارد، زیرا با افزایش فاصلۀ کانونی لنز، زاویۀ دید آن تنگ تر می شود و در نتیجه با مختصر لرزش دست و یا جابه جایی، موضوع از میدان دید خارج می شود.
مجتمع فنی تهران برگزار کنندۀ دوره عکاسی، کلاس عکاسی پیشرفته در رشته عکاسی، عکاسی دیجیتال، عکاسی هنری، عکاسی صنعتی، دوره عکاسی پیشرفته با امکان ارائه مدرک عکاسی، می باشد.

| ثبت نام دوره جامع عکاسی دیجیتال و پرتره

ویژگی های یک کلاس و دوره خوب عکاسی
بهترین اساتید عکاسی در مجتمع فنی تهران

اهمیت ثابت نگاه داشتن دوربین

برای یافتن یک ترکیب مناسب سرعت شاتر و فاصلۀ کانونی می توانید از این فرمول یا قانون استفاده کنید:
کم ترین سرعت شاتر ایمن برابر است با معکوس فاصلۀ کانونی.
مثلاً برای یک لنز ۱۰۰ میلی متری کم ترین سرعت شاتر ایمن مساوی است با یک صدم ثانیه که عدد مخرج این کسر همان فاصلۀ کانونی لنز مورد استفاده است.
این فرمول یک راه حل محافظه کارانه است که در کنار آزمایش و تجربه و داشتن یک چهارچوب، کمک مؤثری به ثبات دوربین و گرفتن عکس های واضح می کند. در ادامه، آزمایش زیر را در شرایطی که امکان تکرار وجود داشته باشد، مثل منزل انجام دهید.
موضوعی که انتخاب می کنید، باید دارای جزئیات قابل تفکیک مثل تابلوی بینایی سنجی، صفحۀ ساعت دیواری یا یک صفحه از کتاب و روزنامه باشد. برای این آزمایش لنزی که بیش تر با آن کار می کنید را انتخاب کنید (اگر لنزتان زوم است آن را در حداکثر فاصلۀ کانونی قرار دهید)، سپس با یک سرعت ایمن شروع کنید، عکس بگیرید و بعد از عکاسی هر فریم، سرعت شاتر را پایین بیاورید.
برای اطمینان بیش تر، دوبرابر فاصلۀ کانونی را برای سرعت ایمن انتخاب کنید مثلاً یک دویستم ثانیه با لنز صد میلیمتر.
این آزمایش تمام شک شما را از بین می برد و می توان این عکس را به عنوان معیار مقایسه به کار برد. برای عکس های بعدی (در این مورد خاص یک صدم ثانیه، یک پنجاهم ثانیه، یک بیست و پنجم ثانیه و …)، چند فریم را پشت سر هم عکاسی کنید.
همان طور که گفتیم، وقتی به سرعت های ایمن می رسید، در می یابید که مابین عکس های محو و تاریک، آن یکی دارای وضوح قابل قبولی است.
حالا عکس ها را به کامپیوتر منتقل کنید و آن ها را پشت سر هم با یک نرم افزار نمایشگر عکس، با بزرگ نمایی ۱۰۰% ببینید، توجه کنید که نه تنها در سرعت ایمن، بلکه در سرعت های پایین تر هم می توان تعداد اندکی عکس با وضوح بالا داشته باشید، البته به شرطی که تعدادی عکس بگیرید. این آزمون را با لنزهای دیگر خود با فاصلۀ کانونی های مختلف تکرار کنید.
مجتمع فنی تهران برگزار کنندۀ کلاس عکاسی و آموزش عکاسی در زمینۀ عکاسی دیجیتال، عکاسی هنری، عکاسی صنعتی، همراه با ارائه مدرک عکاسی در رشته عکاسی.

| ثبت نام رتوش عکس