تقسیم بندی کادر عکاسی

دوره عکاسی

کلاس های آموزش عکاسی عملی و کاربردی

کلاس های عملی و کاربردی

بهترین اساتید عکاسی ایران

با حضور اساتید مجرب

آموزش 0 تا 100 عکاسی در مجتمع فنی تهران

آموزش ۰ تا ۱۰۰ عکاسی

دوره عکاسی با مدرک بین المللی

با اعطای مدرک بین المللی

تقسیم بندی کادر

کادر عکس دارای یک طبیعت خاص است که به قسمت های مختلفی تقسیم می شود. آن چه این تقسیم بندی را ایجاد می کند وجود بخش های گوناگون مانند رنگ، رنگ مایه و بافت، است که با خطوط، جدا و مشخص شده اند.
این نوع تقسیم بندی در عکاسی بیش از نقاشی کارایی دارد، زیرار شما هرآنچه را از منظره می بینید، ثبت می کنید، بنابر این تقسیم بندی بخش مهمی از تشخیص چگونگی تقسیم بندی و تنظیم نقطۀ دید، زاویه، فاصلۀ کانونی و … است، هنگامی که چیدمان این عوامل درست صورت بگیرد، رضایت خاطر شما نیز فراهم میشود.
آن چه مسلم است این است که چگونه خطوط و بخش ها در کادر انتخابی مشخص شده باشند.
ساده ترین و رایج ترین مقیاس «خط افق» است.
توجه به خط افق مشابه تقسیم بندی برای قرار دادن یک تک موضوع در کادر است. بنابراین، تقسیم بندی کادر و چگونگی قرار گیری موضوعات در آن با هم در ارتباط نزدیک هستند.
گاهی این تقسیم بندی در تضاد میان یک نقطه با یک بخش، و گاهی در بخش های مختلف ایجاد می شود. به همچنین فراموش نکنید که «خطوط» در تقسیم بندی کادر نقش مهم و متفاوتی ایفا می کند، که نمونۀ کاملاً مشخص آن در بخش کادر بندیِ موضوع ذکر شده است.
به شکل مفهومی قرار دادن یک موضوع واحد در کادر به صورت خود به خودی بیانگر تقسیم کادر به دو شکل افقی یا عمودی است. همانند قرارگیری موضوع هنگام ترکیب بندی، یک روش کارآمد این است که فکر کنید بخش های تقسیم شده بر هم تأثیر متقابل می گذارند. بنابراین تقسیم یکی در مقابل دیگر، مانند بزرگ تر در برابر کوچک تر، صحنه ای پویا یا دینامیک ایجاد می کند.
مجتمع فنی تهران برگزار کنندۀ دوره عکاسی، کلاس عکاسی پیشرفته در رشته عکاسی، عکاسی دیجیتال، عکاسی هنری، عکاسی صنعتی، دوره عکاسی پیشرفته با امکان ارائه مدرک عکاسی، می باشد.

| ثبت نام دوره جامع عکاسی دیجیتال و پرتره

دپارتمان آموزش عکاسی

برگزار کننده دوره های آموزشی عکاسی توسط برترین اساتید این حوزه

| ۲۸۱۶ ۲۲۲۲ – ۰۲۱

ویژگی های یک کلاس و دوره خوب عکاسی
بهترین اساتید عکاسی در مجتمع فنی تهران

رایج ترین تقسیم بندی ها

یکی از رایج ترین تقسیم بندی ها، بدون در نظر گرفتن معنای خاص، تقسیم بندی افقی و عموی است. اگر از یک عکس افقی در عکس خود استفاده کنید، یک تقسیم بندی سادۀ افقی ایجاد می کند.
مثلاً یک درخت در پیش زمینه، به شما می گوید که باید تقسیم بندی عمودی انجام دهید، به طور طبیعی، چشم انسان توانایی مدیریت تعداد اندک از بخش های مختلف یک صحنه را هنگام تقسیم بندی کادر در یک زمان خاص دارد، و اگر با تقسیم بندی چندگانه ای روبه رو شود، نتیجه در ابتدا این طور به نظر می رسد که تنها شکل و بافت موضوعات مورد توجه قرار گرفته و حس بخش های مجزا از یکدیگر از بین رفته است.
هنگام استقرار صحیح و پویای یک موضوع در کادر، ابتدا تناسب هر بخش را در نظر بگیرید. وقتی موضوع درست در وسط کادر قرار گیرد، کادر به دو بخش با فضای مساوی تقسیم می شود. تأثیر این نوع کادربندی بسیار قرار دادی و متقارن به نظر می رسد در حالی که تفاوت هایی که در طرف دیگر خط تقسیم بندی وجود دارد، مثل رنگ، رنگ مایه، محتوا و غیره، که خود نمایی نمی کند.
تقسیم بندی های متعادل دیگر بین یک به سه یا دو به سه و ۴۰ تا ۶۰ در صد کادر است. در اینجا تقسیم بندی طلایی که معروف ترین تقسیم بندی موزون در زمینۀ هنر است و باعث ایجاد یک رضایت درونی در بیننده می شود (نسبت بخش کوچک تر به بزرگ تر برابر است با بخش بزرگ تر در کادر مورد نظر) که تقریباً این تقسیم بندی برابر ۱/۶:۱ است.
در بسیاری از موارد هم شما می توانید از تقارن پیروی نکنید و می توانید تقسیم بندی را با شناختی که نسبت به اصول آن دارید، تغییر دهید.
مجتمع فنی تهران برگزار کنندۀ کلاس عکاسی و آموزش عکاسی در زمینۀ عکاسی دیجیتال، عکاسی هنری، عکاسی صنعتی، همراه با ارائه مدرک عکاسی در رشته عکاسی.

| ثبت نام رتوش عکس