دپارتمان آموزش عکاسی

برگزار کننده دوره های آموزشی عکاسی توسط برترین اساتید این حوزه

| ۲۸۱۶ ۲۲۲۲ – ۰۲۱

دوره عکاسی

کلاس های آموزش عکاسی عملی و کاربردی

کلاس های عملی و کاربردی

بهترین اساتید عکاسی ایران

با حضور اساتید مجرب

آموزش 0 تا 100 عکاسی در مجتمع فنی تهران

آموزش ۰ تا ۱۰۰ عکاسی

دوره عکاسی با مدرک بین المللی

با اعطای مدرک بین المللی

فلاش تنها راه حل نیست!

همان طور که در مقالات قبلی آموزش عکاسی، خواندید، استفاده از فلاش راه حل برای ثبت موضوع هایی است که دارای نور پشت هستند، اما این تنها راه حل نیست. روش های گوناگونی برای برخورد با صحنه های ضدنور وجود دارد از جمله:
به جای اینکه با آن به عنوان یک گرفتاری برخورد کرده و در راه برطرف نمودن آن تلاش کنید بهتر است با آن به عنوان یک موقعیت مثبت کنار بیایید و برای این سازش پنج روش به شرح زیر را به شما توصیه می کنیم؛
مجتمع فنی تهران برگزار کنندۀ دوره عکاسی، کلاس عکاسی پیشرفته در رشته عکاسی، عکاسی دیجیتال، عکاسی هنری، عکاسی صنعتی، دوره عکاسی پیشرفته با امکان ارائه مدرک عکاسی، می باشد.

| ثبت نام دوره جامع عکاسی دیجیتال و پرتره

ویژگی های یک کلاس و دوره خوب عکاسی
بهترین اساتید عکاسی در مجتمع فنی تهران

راه حل هایی برای عکاسی ضد نور

– استفاده از یک رفلکتور (یا در حقیقت یک فلاش) برای پُر کردن چهرۀ موضوع از روبرو.
– برخورد با موضوع اساساً به عنوان یک موضوع ضدنور.
– در هنگام نورسنجی مقداری دیافراگم را در حدود نصف دیافراگم بازتر از آنچه نورسنج می گوید تنظیم کنید در این صورت نگران انعکاسات مختلف و روشن تر شدن زمینۀ پشتی نباشید. این روش گاهی بهتر از روش های دیگر نتیجه می دهد، البته بستگی به میزان فزونی نور زمینۀ پشتی هم دارد.
– در نرم افزار مبدل RAW یا در مراحل پردازش به صورت دیجیتال سایه ها را روشن کنید.
– استفاده از روش نوردهی های مختلف یک موضوع و به کارگیری روش ترکیبی blending و HDR.
مجتمع فنی تهران برگزار کنندۀ کلاس عکاسی و آموزش عکاسی در زمینۀ عکاسی دیجیتال، عکاسی هنری، عکاسی صنعتی، همراه با ارائه مدرک عکاسی در رشته عکاسی.

| ثبت نام رتوش عکس