دپارتمان آموزش عکاسی

برگزار کننده دوره های آموزشی عکاسی توسط برترین اساتید این حوزه

| ۲۸۱۶ ۲۲۲۲ – ۰۲۱

دوره عکاسی

کلاس های آموزش عکاسی عملی و کاربردی

کلاس های عملی و کاربردی

بهترین اساتید عکاسی ایران

با حضور اساتید مجرب

آموزش 0 تا 100 عکاسی در مجتمع فنی تهران

آموزش ۰ تا ۱۰۰ عکاسی

دوره عکاسی با مدرک بین المللی

با اعطای مدرک بین المللی

وقتی استفاده از سه پایه ممنوع است

ممنوعیت استفاده از سه پایه به دلیل نپذیرفتن عکس در بعضی جوامع، به صورت یک فرهنگ پنهان درآمده است، البته منظور عدم امکان استفاده از این وسیله در اماکن خاص مانند موزه ها، نمایشگاه ها، بعضی فضاهای داخلی و سایت های باستان شناسی است.
جایی که در شرایطی قرار می گیرید که می توانید عکاسی کنید، ولی نه روی سه پایه، چند راه حل وجود دارد که پیشنهاد می شود؛
مجتمع فنی تهران برگزار کنندۀ دوره عکاسی، کلاس عکاسی پیشرفته در رشته عکاسی، عکاسی دیجیتال، عکاسی هنری، عکاسی صنعتی، دوره عکاسی پیشرفته با امکان ارائه مدرک عکاسی، می باشد.

| ثبت نام دوره جامع عکاسی دیجیتال و پرتره

ویژگی های یک کلاس و دوره خوب عکاسی
بهترین اساتید عکاسی در مجتمع فنی تهران

پیشنهادات ما برای استفاده از سه پایه

– تا زمانی که کسی جلوی کارتان را نگرفته با سه پایه عکاسی کنید.
– از یک تک پایه استفاده کنید(البته آنچه را سه پایه انجام می دهد نمی توان از تک پایه انتظار داشت).
– از یک مینی سه پایه استفاده کنید و آن را در سطحی هموار قرار داده یا به دیوار تکیه دهید. آن به هر حال یک سه پایه است با این قابلیت که می توانید آن را همراه خود ببرید و چندان از دور جلب توجه نکند.
– یک مینی سه پایه را روی سطح زمین قرار داده و در این حال بهتر است از یک لنز Shift استفاده کنید یا در غیر این صورت سر دوربین را به سمت بالا بگیرید که در این صورت شما برای اصلاح پرسپکتیوی که ایجاد می شود نیازمند اصلاح عکس خواهید شد.
– از یک کلّگی سه پایه به تنهایی استفاده کنید، این وسیله را می توان با یک دست به زمین یا سطح دیگری فشرد.
– کلّگی سه پایه را روی یک صفحۀ چوبی وصل کنید.
– به نگهبان ها و مراقبین انعام و یا بهتر است بگوییم رشوه بدهید(البته این بستگی به کشور یا شرایط دارد).
مجتمع فنی تهران برگزار کنندۀ کلاس عکاسی و آموزش عکاسی در زمینۀ عکاسی دیجیتال، عکاسی هنری، عکاسی صنعتی، همراه با ارائه مدرک عکاسی در رشته عکاسی.

| ثبت نام رتوش عکس