دپارتمان آموزش عکاسی

برگزار کننده دوره های آموزشی عکاسی توسط برترین اساتید این حوزه

| ۲۸۱۶ ۲۲۲۲ – ۰۲۱

دوره عکاسی

کلاس های آموزش عکاسی عملی و کاربردی

کلاس های عملی و کاربردی

بهترین اساتید عکاسی ایران

با حضور اساتید مجرب

آموزش 0 تا 100 عکاسی در مجتمع فنی تهران

آموزش ۰ تا ۱۰۰ عکاسی

دوره عکاسی با مدرک بین المللی

با اعطای مدرک بین المللی

وضعیت های غیر منتظره

همیشه در یک موقعیت عکاسی موارد بسیاری وجود دارد که در نگاه اول قابل تشخیص نیستند. توجه به این مسؤله باعث ثبت نماهای مختلفی از یک بنا یا منظره می شود یا عکاسی از یک رخداد که افرادی در آنجا مشغول به فعالیت هستند. بر مبنای آنچه طبیعت انسانی نامیده می شود، هنگامی که گمان می کنیم عصاره و جوهر موضوع را در آورده و چند عکس خوب در چنته داریم ،وسوسه می شویم که آن را روز کاری موفقی بنامیم و قصد ترک موضوع را کنیم. این لزوماً از سر تنبلی و سهل انگاری نیست، بلکه از روی اغنا و رضایت درونی است. دو راه برای مکاشفۀ بیشتر وجود دارد؛
نخست اینکه وضعیت را بررسی کنید، موضوعات دیگر را جست و جو کنید و یا زاویه دیدهای دیگر را بسنجید.
دوم آنکه با تکیه بر تکنیک های مختلفی که دوربین در اختیارتان قرار می دهد ببینید که مثلاً اگر همان موضوع را با لنز، یا فاصله کانونی های مختلف عکاسی کنید چگونه می شود. و یا با شرایط نوری مختلف مثلاً سرعت های شاتر پایین تر و یا بالاتر، دیافراگم های بسته تر و یا بازتر.
این اصل بنیادین را به خاطر داشته باشید که همیشه موقعیتی جدید برای کشف وجود دارد. همین اصل دلیل خوبی است برای اینکه مدام جای خود را در هنگام عکاسی تغییر دهید و به زاویه دید جدید برسید و همیشه به خاطر داشته باشدید که ممکن است کمی آن طرف تر
عکس خوبی به انتظار شما نشسته باشد.
مجتمع فنی تهران برگزار کنندۀ دوره عکاسی، کلاس عکاسی پیشرفته در رشته عکاسی، عکاسی دیجیتال، عکاسی هنری، عکاسی صنعتی، دوره عکاسی پیشرفته با امکان ارائه مدرک عکاسی، می باشد.

| ثبت نام دوره جامع عکاسی دیجیتال و پرتره

ویژگی های یک کلاس و دوره خوب عکاسی
بهترین اساتید عکاسی در مجتمع فنی تهران

به شانس هم شانس بدهید

عکاسی وسیله ای است که به کمک آن تصاویر معمولاً در کسری از ثانیه خلق می شوند در چنین کاری اتفاق نقش مهمی را ایفا می کند و اگر چنین شد حتماً به آن اتفاق اجازۀ وقوع دهید. این اصل بیش تر در عکاسی خیابی و عکاسی هنری رخ می دهد تا عکاسی دیجیتال و عکاسی صنعتی و به ویژه در زمانی که اتفاقات متعدد و ناخواسته یا حتی ناخوشایند پیش می آید، مانند زمانی که شخصی ناخواسته وارد تصویر شما شده و کادر شما را می پوشاند، همین اتفاق گاهی باعث ایجاد تصاویر غیرقابل پیش بینی و جالبی می شود.
اما شانس در عکاسی بستگی به تمایل شما به ادث شدن اتفاقات دارد یعنی هنگامی که در صحنه اتفاقی واقع می شود که انتظار وقوع آن را ندارید، همچنان به عکاسی ادامه دهید یا خیر.
نگرانی از مصرف فیلم و هزینه های متعاقب آن که عاملی جدی در کم کاری عکاس بود، به لطف عکاسی دیجیتال برطرف شده است. زیرا در عکاسی دیجیتال به راحتی می توانید عکس های نامطلوب را پاک کنید. البته پس از رعایت تمام نکات می توانید عکسی را پاک کنید و هرگز نباید عکس های خود را باعجله حذف کنید.
در بسیاری از موارد شانس باعث خلق آثار هنری می شود. در این مسیر دو حالت وجود دارد: گاهی شما اتفاقی که رخ داده است را می بینید و عکاسی میکنید، گاهی هم بعد از عکاسی آن اتفاق را کشف می کنید.
مجتمع فنی تهران برگزار کنندۀ کلاس عکاسی و آموزش عکاسی در زمینۀ عکاسی دیجیتال، عکاسی هنری، عکاسی صنعتی، همراه با ارائه مدرک عکاسی در رشته عکاسی.

| ثبت نام رتوش عکس