چطور دوربین به دست بگیرید

دوره عکاسی

کلاس های آموزش عکاسی عملی و کاربردی

کلاس های عملی و کاربردی

بهترین اساتید عکاسی ایران

با حضور اساتید مجرب

آموزش 0 تا 100 عکاسی در مجتمع فنی تهران

آموزش ۰ تا ۱۰۰ عکاسی

دوره عکاسی با مدرک بین المللی

با اعطای مدرک بین المللی

چطور دوربین به دست بگیرید

اشتباه برداشت نکنید. همۀ ما می دانیم چطور دوربین را روی دست بگیریم، اما یک روش کاملاً استاندارد وجود ندارد و هر عکاسی با کمی تفاوت روش خود را دارد. ولی با وجود گوناگونی روش ها، در اصول با یکدیگر مشترک هستند. مثال هایی که در ادامه به آن می پردازیم با لنزهای گوناگون در دو حالت عکاسی افقی و عمودی است. با توجه به اینکه هنگام کار با دوربین روی دست نسبت به تنظیم فوکوس و بزرگ نمایی کنترل کمتری وجود دارد هرچه بیشتر دوربین را بچسبید، می توانید آن را ثابت تر نگاه دارید.
مقدماتی:
آرنج ها کاملاً به قفسۀ سینه چسبیده، دوربین محکم مقابل پیشانی قرار می گیرد. با دست راست بدنه دوربین را محکم بگیرید، تمام انگشتان به غیر از انگشت اشاره که برای زدن دکمۀ شاتر به کار می رود، بدنۀ دوربین را محکم نگه می دارند.بیش ترین وزن دوربین روی انتهای گودی کف دست راست قرار دارد، درست در مرکز بدنۀ دوربین و مچ دست کاملاً عمود است. در حالت فوکوس اتوماتیک، کمی تنظیم حلقۀ زوم نیاز است، و انگشتان دست چپ، شست، سوم و چهارم این کار را به خوبی انجام می دهند.انگشت اشاره دست چپ جلوی لنز را نگه می دارند و انگشت کوچک با کمی فشار به دست راست در نگه داشتن بدنۀ دوربین کمک می کند.
گرفتن محکم تر با استفاده از بند دوربین:
میان روش های مقدماتی با این روش کمی دوربین محکم تر نگه داشته می شود. ابتدا بند دوربین را به گردن بیندازید، دست راست را داخل بند ببرید به طوری که دور مچ دست راست به طرف پایین قرار گیرد تا کاملاً کشیده شود. به یاد داشته باشید این روش زمانی مناسب است که بند دوربین شما کوتاه باشد.
پیچیدن بند دور مُچ دست:
این روش هنگام عکاسی با سرعت های پایین کاربرد دارد، اما باید هنگام آزاد کردن بند مراقب افتادن دوربین باشید. ابتدا بند را دور مچ دست بپیچید، به طوری که کاملاً بند پیچ خورده سپس بند را جمع کنید و دوربین را محکم نگه دارید
مجتمع فنی تهران برگزار کنندۀ دوره عکاسی، کلاس عکاسی پیشرفته در رشته عکاسی، عکاسی دیجیتال، عکاسی هنری، عکاسی صنعتی، دوره عکاسی پیشرفته با امکان ارائه مدرک عکاسی، می باشد.

| ثبت نام دوره جامع عکاسی دیجیتال و پرتره

دپارتمان آموزش عکاسی

برگزار کننده دوره های آموزشی عکاسی توسط برترین اساتید این حوزه

| ۲۸۱۶ ۲۲۲۲ – ۰۲۱

ویژگی های یک کلاس و دوره خوب عکاسی
بهترین اساتید عکاسی در مجتمع فنی تهران

ادامۀ روش های پیشنهادی برای نگه داشتن صحیح دوربین در دست

عکاسی کادر عمودی با دکمۀ شاتر دوم:
بعضی از دوربین های SLR دیجیتال دارای دکمۀ شاتر دوم برای عکاسی عمودی هستند. این روش تنها برای راحتی کار عکاس نیست، بلکه با کمک آرنج ها که به بدن چسبیده و هر دو ساعد که عمود است، باعث ایجاد حفظ تعادل بیشتر و در نتیجه محکم نگه داشتن دوربین می شود. تمام افراد راست دست به جز انگشت اشاره خود از بقیه انگشتانشان برای محکم نگه داشتن هرچه بیشتر دوربین استفاده می کنند. همچنین انتهای کف دست چپ قسمت زیر دوربین را نگه می دارد، انگشت اشاره و انگشت کوچک برای گرفتن لنز به کار می رود، و انگشت های شست، سوم و چهارم حلقۀ زوم را حرکت می دهند.
عکاسی کادر عمودی با دکمۀ شاتر استاندارد با روش دست از رو:
بدون دکمۀ شاتر دوم، دو راه وجود دارد. اولی این است که دکمۀ شاتر رو به بالا قرار گیرد، به این حالت روش «دست از رو» گفته می شود.جایگزینی وجود ندارد، زیرا آرنج دست راست رو به بالا قرار گرفته و هیچ نقشی در حفظ تعادل ندارد. بیش ترین سهم نگه دارندۀ دروبین به عهدۀ دست چپ است، به طوری که کف دست چپ بیش ترین فشار وزن دوربین را تحمل می کند. چشم چپ به صورت طبیعی باز می ماند و منظره یاب تنها با چشم راست دیده می شود.
عکاسی کادر عمودی با دکمۀ شاتر استاندارد با روش دست از زیر:
دومین حالت عکاسی عمودی با دکمۀ شاتر استاندارد این است که دست از زیر روی شاتر قرار بگیرد. در این حالت آرنج ها در دو سمت بدن چسبیده باقی می مانند، که برای حفظ تعادل خوب است، ولی باعث فشردگی دست راست می شود. راه حل برای اینکه دست ها زیاد به بکدیگر فشرده نشوند این است که از کف دست راست استفاده نکنید، و به جای آن با انگشتان دست راست بدنۀ دوربین را بگیرید و به کف دست چپ بچسبانید، بدین ترتیب بخشی از وزن دوربین به دست چپ منتقل می شود. در این وضعیت مچ دست راست روی قفسۀ سینه باقی می ماند.
فوکوس دستی(غیر اتوماتیک):
شاید این روزها عجیب به نظر بیاید که باز هم از لنز های غیر اتوماتیک استفاده شود، اما در واقع این لنزها هنوز هم قابل استفاده هستند، و حتی شاید با یک لنز اتو فوکوس هم ترجیح دهید که فوکوس را به صورت دستی و با چشم انجام دهید. بدین ترتیب که انگشت شست و یک یا دو انگشت دیگر برای حرکت حلقۀ فوکوس آزاد است، و تمام وزن دوربین روی مف دست چپ قرار می گیرد. البته دست راست هم برای کمک بیشتر به محکم گرفتن دوربین به کار می رود.
لنزهای با فاصله کانونی بلند و گرفتن قسمت جلویی آن ها:
لنزهای بلند در شکل و اندازه گوناگون هستند، و این دو ویژگی تعیین می کند که چگونه آن ها را روی دست نگه دارید. هنگام عکاسی با لنزهای بلند بهتر است از سه پایه یا حداقل تک پایه استفاده شود، اما وقتی بخواهید سرعت عمل و انعطاف زیادی داشته باشید، عکاسی به روش دوربین روی دست تنها راه است. طبق معمول دست راست محکم باید بدنۀ دوربین را بگیرد درحالی که دست چپ برای فوکوس آزاد باشد. اگر hood یا سایبان لنز بزرگ است بهتر است به همراه جلوی لنز آن را هم بگیرید.
لنزهای بلند، فوکوس اتوماتیک و گرفتن جلوی لنز به روش دست از رو:
در این روش آرنج بدون هیچ محافظتی قرار می گیرد، و باید جلوی لنز را با روش دست از رو محکم نگه دارید. لنز بلند، گرفتن وسط لنز:
این روش بیش تر رایج است به طوری که وقتی دست چپ، وسط استوانۀ لنز را می گیرد، بیش ترین وزن لنز روی این دست قرار می گیرد، در حالی که ساعد دست چپ تا حد امکان عمود به بدن چسبیده است. شاید این روش تا حدودی دشوار باشد اما امتیاز آن هنگام استفاده از فوکوس یا کنترل زوم دستی است.
مجتمع فنی تهران برگزار کنندۀ کلاس عکاسی و آموزش عکاسی در زمینۀ عکاسی دیجیتال، عکاسی هنری، عکاسی صنعتی، همراه با ارائه مدرک عکاسی در رشته عکاسی.

| ثبت نام رتوش عکس