دوره جامع متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی

آموزش جامع متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه رسمی.

قیمت :

۳،۹۰۰،۰۰۰ تومان

دوره جامع متره، برآورد و آموزش صورت وضعیت نویسی: در مهندسی عمران به فرایند اندازه‌گیری مقدار مصالح مورد نیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح به کار رفته در یک پروژه اجرا شده متره برآورد گفته می‌شود. این اندازه‌گیری‌ها و آنالیزها معمولاً در جدول‌هایی خاص انجام می‌گیرند که به آن‌ها صورت وضعیت گفته می‌شود متره جهت محاسبه مقادیر و برآورد جهت پیش‌بینی قیمت اجرای پروژه‌های عمرانی کاربرد دارد. برخورداری از مهارت متره و برآود در حرفه مهندسی اهمیت بالایی دارد. یکی از بهترین و تخصصی ترین مجموعه هایی که اقدام به برگذاری دوره جامع متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی کرده است، مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد می باشد. با شرکت دراین دوره مهارت های مورد نیاز را به دست می آورید. در ادامه سرفصل های دوره متره و برآورد را معرفی میکنیم:

محتوای آموزش جامع متره، برآورد و آموزش صورت وضعیت نویسی

 • تعریف متره، تعریف برآورد، انواع متره باز، بسته
 • اهمیت متره و برآورد قبل و بعد اجرا (دوره متره و برآورد)
 • تعریف پروژه و پیمان عوامبل حاکم بر پیمان
 • نظامهای حاکم بر پیمان سلسله مراتب عوامل پیمان
 • تشریح فازهای پروژه (صفر یک دو سه چهار)
 • نگاهی کلی به مناقصه و فرآیند انتخاب پیمانکار
 • مروری بر شرایط عمومی و خصوصی پیمان و الزامات مهم آن
 • تشریح انواع هزینه های مستقیم و غیر مستقیم و قیمت تمام شده
 • آشنایی با نحوه آنالیز بها و ارائه پیشنهاد قیمت
 • تعریف قیمت پایه و ضرائب پیمان
 • معرفی انواع فهارس بها و تاریخچه آن
 • تشریح تعدیل و نحوه تنظیم صورت وضعیت مربوطه
 • تشریح مقدمه، کلیات و پیوستهای آخرین فهرست بها واحد پایه رشته ابنیه(دوره جامع متره، برآورد و آموزش صورت وضعیت نویسی)
 • انجام متره و برآورد و تنظیم صورت وضعیت در قالب یک پروژه عملی همراه با تفسیرو تشریح کلیه فصول آخرین نسخه فهرست بها ابنیه
 • اسناد باز(تکمیلی): مکاتبات، برنامه زمان بندی تفصیلی، ضمانت نامه ها، دستورکار، صورت مجالس، صورت وضعیت ها و مستندات مالی، گزارش ها، نتایج آزمایشها … ، نقشه های چون ساخت As Built و کارگاهی shop drawing و …
 • اسناد منضم(اولیه): موافقت نامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، برنامه زمان بندی کلی، برآورد مقادیر کار، فهرست بها، مشخصات فنی عمومی و خصوصی، نقشه های اجرایی (آموزش صورت وضعیت نویسی)
 • تشریح فاز سه تعاریف مرتبط با صورت وضعیت: تحویل زمین(کارگاه)، تجهیزات و برچیدن، شروع عملیات، برنامه زمان بندی تفصیلی، ملاک شروع و پایان پیمان، مدت پیمان، تاخیرات، تحویل موقت، رفع نقص، تحویل قطبی، انواع صورت وضعیت(موقت،ماقبل قطعی، قطعی)، مدت(دوره)کارکرد، مبلغ کارکرد، شناخت مواد و مصالح پای کار، انواع تضامین، اعداد و ارقام کسورات صورت وضعیت
دوره جامع متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی
دوره جامع متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی

اهداف کلاس جامع متره، برآورد و آموزش صورت وضعیت نویسی (دوره متره و برآورد)

آشنایی کلی با اصول پیمان
آشنایی کلی با سازمان مدیریت پروژه حرفه ای و برنامه ریزی کشور
آشنایی با حدود و اختیارات پیمانکار، مشاور،مدیر طرح و کارفرما
آشنایی کلی با مصالح ساخت رشته ابنیه
آشنایی با نحوه تهیه، ارائه و بررسی پیشنهاد قیمت و انجام آنالیز قیمت و استفاده از بخشنامه های مربوط
آشنایی با فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه
آشنایی کامل با نحوه محاسبه حمل مصالح
آشنایی با ضرایب پیمان و نحوه اعمال (آموزش صورت وضعیت نویسی)
توانائی بررسی نقشه ها و جزئیات اجرائی
انجام متره و بر آورد و تهیه اسناد مربوطه
آشنائی با نحوه تهیه ، تنظیم و بررسی صورت مجالس احجام کار و اسناد مربوطه بهمراه آشنایی با مفاد حقوقی مرتبط
تهیه ، تنظیم و بررسی صورت وضعیت های کارکرد و بررسی اسناد و پیوست های مربوط بهمراه آشنایی با مفاد پیمانی مرتبط
تهیه و بررسی صورت وضعیت تعدیل و بخشنامه های مربوط بهمراه آشنایی با مفاد پیمانی مرتبط (دوره صورت وضعیت نویسی)

مخاطبان دوره جامع متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی

 • کلیه علاقمندان و فعالان حوزه صنعت ساختمان و طرحهای عمرانی میتوانند در دوره جامع متره، برآورد و آموزش صورت وضعیت نویسی شرکت کنند.
 • دوره جامع متره، برآورد و آموزش صورت وضعیت نویسی مناسب دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های عمران، تاسیسات، راهسازی و رشته های مرتبط می باشد.
 • مجریان و مدیران پروژه ها (دوره متره و برآورد) با شرکت در دوره جامع متره، برآورد و آموزش صورت وضعیت نویسی مهارت های زیادی را به دست می آورند.
 • کارشناسان و امور مالی و ذی حسابی میتوانند در دوره جامع متره، برآورد و آموزش صورت وضعیت نویسی شرکت کنند.
 • شرکت در دوره جامع متره، برآورد و آموزش صورت وضعیت نویسی برای کلیه دستگاه های اجرایی، مشاوران و پیمانکاران مفید و ضروری است.

آشنایی با متره

متره معیاری برای اندازه گیری و محاسبه مصالح مورد نیاز برای اجرای یک پروژه می باشد. در واقع با استفاده از متره می توان مقادیر مصالح استفاده شده در روند یک پروژه را محاسبه کرد. لازم است بدانید که این محاسبات در یک سری جداول خاصی انجام می شود که به آن جدول صورت وضعیت گفته می شود.

برآورد به چه معناست؟

در صورتی که مقادیر به دست آمده در قسمت متره با توجه به واحد های مورد نیاز، قیمت گذاری شود، به آن برآورد گفته می شود. به بیان ساده تر به محاسبه و اندازه گیری مقدار مصالح مورد نیاز برای اجرای یک پروژه برای پیش بینی بودجه مورد نیاز، برآورد گفته می شود. با شرکت در دوره جامع متره، برآورد و آموزش صورت وضعیت نویسی به طور کامل با مفهموم برآورد آشنا میشوید.

فرآیند انجام متره و برآورد چگونه است؟

 1. ارزیابی بودجهدر ابتدا باید میزان بودجه را تخمین زد تا بتوان هزینه ها را در مراحل اولیه پروژه کنترل کرد.
 2. گزارش هزینهگزارش هزینه ها باید در مراحل مختلف پیشرفت پروژه محاسبه و بررسی شوند.
 3. مدیریت هزینه: در این فرآیند باید هزینه ها را مدیریت کرد. که لازم است بدانید مدیریت هزینه شامل ارزیابی، اندازه گیری سایت، تغییرات و … می باشد.
دوره جامع متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی
دوره جامع متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی

آشنایی با صورت وضعیت نویسی در مهندسی عمران

صورت وضعیت نویسی به عنوان یک سند مالی در پروژه‌ های ساختمانی و عمرانی شناخته می‌ شود. در واقع صورت وضعیت شامل ثبت و گزارش اطلاعات مهمی است که به تدریج در طول عملیات ساخت و اجرا ایجاد می‌ شود. این اسناد به تمام اعضای تیم پروژه اطلاعات دقیقی از وضعیت پروژه را ارائه می‌ دهند و به بهبود کارکرد و کاهش ریسک‌ ها کمک می‌ کنند. از مهم ترین اهداف و کاربرد های صورت وضعیت نویسی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بررسی پیشرفت پروژه:

این اسناد به مدیران پروژه امکان می‌ دهند تا پیشرفت کلی پروژه را با توجه به اهداف و زمان‌ بندی مورد نظر مشاهده و ارزیابی کنند. این بررسی شامل تعداد صورت وضعیت‌ های مختلف در طول زمان است.(دوره صورت وضعیت نویسی)

 • ثبت اطلاعات:

صورت وضعیت نویسی شامل ثبت اطلاعات مهمی مانند تعداد کارگران، مصالح مصرفی، ماشین‌ آلات و سایر عوامل مرتبط با پروژه می‌ باشد. این اطلاعات در پایان پروژه به عنوان داده‌ های مرجع مورد استفاده قرار میگیرند.

 • ثبت تغییرات:

هنگامی که در یک پروژه تغییراتی اتفاق می‌ افتد، صورت وضعیت نویسی این تغییرات را ثبت می‌ کند. این شامل تغییرات در طراحی، مصالح، زمان‌ بندی و هزینه‌ ها می‌ باشد.

 • مشخص کردن مسائل و مشکلات:

در صورت بروز مشکلاتی در روند پروژه، صورت وضعیت نویسی این مسائل را ثبت می‌ کند. این مسائل می‌ توانند از تاخیر ها، اشکالات فنی، به تغییرات در اهداف و مشخصات پروژه شامل شوند.

 • ارائه اطلاعات به صاحبان پروژه:

صورت وضعیت‌ ها به صاحبان پروژه (معمولاً مشتریان)، اطلاعات دقیقی از پیشرفت پروژه، هزینه‌ ها، مشکلات و تغییرات ارائه می‌ دهند. این اطلاعات به صاحبان پروژه امکان می‌ دهند تا تصمیمات مهمی مانند ادامه یا توقف پروژه را اتخاذ کنند.(دپارتمان آموزش فنی و مهندسی)

 • ارائه اطلاعات به بخش‌ های مالی و حسابداری:

اطلاعات مالی مرتبط با پروژه در صورت وضعیت‌ ها ثبت می‌ شود. این اطلاعات به بخش‌ های مالی و حسابداری کمک می‌ کنند تا مدیریت هزینه‌ ها و پرداخت‌ ها را بهبود ببخشند.

معرفی مدارک پایان دوره جامع متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی

مدرک آموزش جامع متره، برآورد و آموزش صورت وضعیت نویسی مجتمع فنی تهران قابل ترجمه رسمی مورد تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه می باشد. این مدرک مورد تایید سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی و به عنوان یک Skill Certificate می تواند به عنوان معرفی مهارت های شما و همچنین جز رزومه کاری و مهارتی دانشپذیر قرار گیرد. 

مزایای مجتمع فنی تهران(نمایندگی میرداماد)

 • برترین نمایندگی مجتمع فنی تهران در ایران
 • ارائه گواهی پایان دوره از مجتمع فنی تهران به عنوان معتبرترین برند آموزشی کشور
 • ارائه گواهی پایان دوره از سازمان مدیریت و پژوهش استانداری تهران(کارکنان دولت)
 • حضور اساتید به نام و برجسته در این مرکز
 • دارای مشاوران مجرب و متخصص در حوزه آموزش
 • فضای آموزشی مجهز به جدید ترین فناوری روز دنیا
 • استفاده از متد آموزشی روز دنیا بر اساس آموزش عملی و شغل محور
 • داشتن بالاترین ابزار و تجهیزات شبکه و مجهز بودن تمام سیستم های کامپیوتری به آخرین امکانات
 • دارای ایزوی تخصصی آموزش IWA۲
 • دارای ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۰۰۱۵ در خصوص کیفیت و خدمات به مشتریان

جوایز و گواهینامه های حرفه ای:

 • دریافت جایزه “اصالت کیفیت و مشتری مداری” در سال ۹۴
 • دریافت گواهینامه “مدیریت تداوم کسب و کار” از TUV آلمان
 • دریافت تندیس “فناوری و مهارت” در همایش فناوری و مهارت
 • دریافت تندیس و لوح تقدیر در جشنواره ستاره های برتر فناوری بعنوان “شخصیت محبوب”
 • انتخاب سازمان نمونه از طرف مجله سروش
‫۰/۵ ‫(۰ نظر)

نقد و بررسی‌ها

 1. ترانه

  در دوره جامع متره و برآورد چه مباحثی آموزش داده میشه؟

  • sareh samadi

   برای اطلاع از دوره های متره برآورد با مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد تماس بگیرید. ۲۲۲۲۲۸۱۶

 2. عادل

  دوره جامع صورت وضعیت نویسی به صورت آنلاین هم برگزار میشه؟

  • sareh samadi

   برای اطلاع از دوره های متره برآورد با مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد تماس بگیرید. ۲۲۲۲۲۸۱۶

 3. همایون

  دوره جامع متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی در چه روزهایی برگزار میشه؟

  • sareh samadi

   برای اطلاع از دوره های متره برآورد با مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد تماس بگیرید. ۲۲۲۲۲۸۱۶

 4. قهرمان

  برای یادگیری دوره جامع متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی
  احتیاج به پیش نیاز هست یا نه؟

  • sareh samadi

   برای اطلاع از دوره های متره برآورد با مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد تماس بگیرید. ۲۲۲۲۲۸۱۶

 5. نازنین

  اخذ مدرک در دوره جامع متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی به چه صورت است؟

  • sareh samadi

   مدرک آموزش جامع متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی مجتمع فنی تهران قابل ترجمه رسمی مورد تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه می باشد.

 6. صادق

  دوره متره و برآورد مناسب چه کسانی است؟

  • maryam bagheri

   maryam bagheri

   سلام وقت بخیر
   مخاطبان دوره جامع متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی
   کلیه علاقمندان و فعالان حوزه صنعت ساختمان و طرحهای عمرانی
   دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های عمران، تاسیسات، راهسازی و رشته های مرتبط
   مجریان و مدیران پروژه ها
   کارشناسان و امور مالی و ذی حسابی
   کلیه دستگاه های اجرایی، مشاوران و پیمانکاران

 7. سمیه

  بعد از پایان دوره چه مدرکی به هنرجو داده میشه؟

  • maryam bagheri

   maryam bagheri

   سلام وقت بخیر
   بعد از پایان دوره مدرک معتبر و دوزبانه مجتمع فنی تهران را دریافت میکنید که مورد تایید قوه قضاییه و وزارت امور خارج می باشد.

 8. سهیلا

  امکانش هست شروع جدید دوره را اطلاع بدید؟

  • maryam bagheri

   maryam bagheri

   سلام وقت شما بخیر
   برای اطلاع از شروع جدید دوره و دریافت مشاوره رایگان با شماره ۲۲۲۲۲۸۱۶ تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بنویسید