تکنیک مولاژ امروزه در سطح جهانی و توسط طراحان مطرح دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و طراحان لباس استفاده از این روش را نسبت به سایر روش ها ترجیح می دهند. از دلایل محبوبیت این تکنیک می توان به موارد زیر اشاره کرد. 

  • قابلیت طراحی و پیاده سازی طرح و مدل روی مانکن قبل از اجرای آن
  • امکان مشاهده فرم و حالت واقعی لباس و اعمال تغییرات مورد نیاز 
  • امکان طراحی و دوخت لباس ها با دقیق ترین اندازه، فیت تن و مناسب اندام
  • کمتر شدن جلسات پرو لباس برای مشتریان 
  • مدرن بودن تکنیک مولاژ در طراحی لباس و قابلیت استفاده جهانی آن
  • و …
کلاس طراحی مولاژ و حجم سازی 1
کلاس طراحی مولاژ و حجم سازی 1