لوگو مجتمع فنی تهران میرداماد

کلاس غواصی سه ستاره(غواصی 3 ستاره)

کلاس غواصی سه ستاره(غواصی 3 ستاره)
طول دوره: 27 ساعت
تاریخ شروع: 0
روزهای برگزاری: 0
ساعات برگزاری: 0
مشاوره شرکت در دوره

20،000،000 تومان

عناوین

کلاس غواصی سه ستاره: آموزش غواصی در هر سطح دارای ویژگی‌ ها و چالش‌ های خاص خود است که آن را از سطوح دیگر متمایز می‌ کند. افرادی که علاقه‌ مند به ورود به این رشته هستند، باید ابتدا با اصول و مبانی مقدماتی آشنا شوند. شروع از سطح مقدماتی نه تنها برای یادگیری تکنیک‌ های اولیه ضروری است، بلکه باعث می‌ شود غواصان تازه‌ کار با محیط زیر آب و تجهیزات مربوطه آشنا شوند. آموزش غواصی پیشرفته یا همان آموزش غواصی سه ستاره با تمرکز بر تکنیک‌ ها و استراتژی‌ های پیچیده‌ تر، از تجربه و مهارت‌ های پایه‌ ای که در سطح مقدماتی آموخته شده است، متفاوت است.

این مرحله از آموزش غواصی سه ستاره نیازمند تسلط بیشتر بر مهارت‌ های فنی و عملیاتی است که به غواصان این امکان را می‌ دهد که در شرایط پیچیده‌ تر زیر آب عمل کنند. در نهایت، آموزش غواصی پیشرفته یا همان آموزش غواصی سه ستاره نه‌ تنها به ارتقاء مهارت‌ ها و توانایی‌ های فرد کمک می‌ کند، بلکه تجربه‌ ای لذت‌ بخش از جهان زیر آب را برای غواصان فراهم می‌ آورد.

کلاس غواصی سه ستاره(غواصی 3 ستاره)
کلاس غواصی سه ستاره(غواصی 3 ستاره)

پیش نیاز های کلاس غواصی سه ستاره

اهداف آموزشي دوره غواصی سه ستاره:

آشنایی با اصول و فنون جهت یابی در غواصی

مهارت هاي اكتسابي پس از طی دوره غواصی سه ستاره:‌

مطابق استاندارد کنفدراسیون جهانی CMAS تمامی علوم و مهارتهای مورد نیاز غواصی

کلاس غواصی سه ستاره(غواصی 3 ستاره)
کلاس غواصی سه ستاره(غواصی 3 ستاره)

سرفصل های دوره غواصی سه ستاره

غواصی اول (دریا) – غواصی ارزیابی

 • تمرینات پیش از غواصی:
 1. بریفینگ
 2. سرهم بندی لوازم
 3. چک کردن تجهیزات غواصی خود و بادی
 • تمرینات در آب:
 1. ورود به آب
 2. چک کردن نکات مهم برای پایین رفتن
 3. بازیابی رگلاتور
 4. در آوردن و گذاشتن ماسک
 5. فین پیووت
 6. در آوردن و پوشیدن تجهیزات غواصی در زیر آب
 7. در آوردن و پوشیدن کمربند وزنه در زیر آب
 8. اشتراک هوا در هنگام صعود اضطراری
 9. جهت یابی با قطب نما
 10. نجات غواص بیهوش از عمق و روی سطح آب
 11. نجات غواص وحشت زده در عمق و روی سطح آب
 12. تسلط کامل در نحوه استفاده از DSMB
 13. چک کردن نکات مهم برای صعود
 14. خروج از آب
 • تمرینات پس از غواصی:
 1. باز کردن و جدا کردن تجهیزات
 2. مراقبت از تجهیزات غواصی
 3. دیبریفینگ
 4. ثبت غوص در لاگ بوک

غواصی دوم (دریا)

 • تمرینات پیش از غواصی:
 1. بریفینگ
 2. روش های جستجو و بازیابی در زیر آب
 3. الگوهای جستجو در زیر آب دایره بزرگ شونده ، نیم دایره )
 4. سرهم بندی لوازم
 5. چک کردن تجهیزات غواصی خود و بادی
 • تمرینات در آب:
 1. ورود به آب
 2. چک کردن نکات مهم برای پایین رفتن
 3. جستجو و بازیابی ( دایره بزرگ شونده )
 4. جستجو و بازیابی نیم دایره
 5. چک کردن نکات مهم برای بالا رفتن
 6. خروج از آب
 • تمرینات پس از غواصی:
 1. باز کردن و جدا کردن تجهیزات
 2. مراقبت از تجهیزات غواصی
 3. دیبریفینگ
 4. ثبت غوص در لاگ بوک

غواصی سوم (دریا)

 • تمرینات پیش از غواصی:
 1. بریفینگ
 2. الگوهای جستجو در زیر آب مربع بزرگ شونده ، U شکل )
 3. سرهم بندی لوازم
 4. چک کردن تجهیزات غواصی خود و بادی
 • تمرینات در آب:
 1. ورود به آب
 2. چک کردن نکات مهم برای پایین رفتن
 3. جستجو و بازیابی ( مربع بزرگ شونده )
 4. جستجو و بازیابی ( U شکل )
 5. تمرین مجدد جستجو و بازیابی ( دایره بزرگ شونده )
 6. تمرین مجدد جستجو و بازیابی نیم دایره)
 7. چک کردن نکات مهم برای
 8. خروج از آب
 • تمرینات پس از غواصی:
 1. باز کردن و جدا کردن تجهیزات
 2. مراقبت از تجهیزات غواصی
 3. دیبریفینگ
 4. ثبت غوص در لاگ بوک

غواصی چهارم (دریا)

 • تمرینات پیش از غواصی:
 1. تمرینات پیش از غواصی
 2. بریفینگ
 3. مرور الگوهای جستجو در زیر آب
 4. سرهم بندی لوازم
 5. چک کردن تجهیزات غواصی خود و بادی
 • تمرینات در آب:
 1. ورود به آب
 2. چک کردن نکات مهم برای پایین رفتن
 3. تمرین مجدد جستجو و بازیابی ( مربع بزرگ شونده )
 4. تمرین مجدد جستجو و بازیابی ( U شکل )
 5. تمرین مجدد جستجو و بازیابی ) هر الگویی که در آن ضعف وجود دارد )
 6. چک کردن نکات مهم برای
 7. خروج از آب
 • تمرینات پس از غواصی:
 1. باز کردن و جدا کردن تجهیزات
 2. مراقبت از تجهیزات غواصی
 3. دیبریفینگ
 4. ثبت غوص در لاگ بوک

غواصی پنجم (دریا)

 • تمرینات پیش از غواصی:
 1. آموزش نحوه برنامه ریزی ، ساماندهی و اجرا جهت یابی زیر آب به عنوان لیدر
 2. آموزش بریفینگ غواصی جهت یابی به عنوان لیدر ( اسم سایت هدف غواصی سیگنالها مشخص کردن یادی ها
 3. نحوه ورود و خروج از آب مشکلات احتمالی اهمیت و مراقبت از محیط و جانوران دریایی در هنگام جهت یابی
 4. آموزش انتخاب تجهیزات مورد نیاز برای جهت یابی به عنوان لیدر
 5. آموزش ارزیابی و انتخاب سایت برای جهت یابی به عنوان لیدر
 6. سرهم بندی لوازم
 7. چک کردن تجهیزات غواصی خود و بادی
 • تمرینات در آب (لیدر این غواصی، هنرجو 3 ستاره است با نظارت مستقیم مدرس):
 1. مشخص کردن نحوه ورود به آب توسط لیدر (هنرجو)
 2. چک کردن نکات مهم برای پایین رفتن توسط لیدر (هنرجو)
 3. رهبری غواصان دیگر در هنگام جهت یابی توسط هنرجو)
 4. مدیریت ایستگاه ایمنی توسط هنرجو)
 5. استفاده از DSMB
 6. چک کردن نکات مهم برای صعود توسط لیدر (هنرجو)
 7. خروج از آب
 • تمرینات پس از غواصی:
 1. باز کردن و جدا کردن تجهیزات
 2. مراقبت از تجهیزات غواصی
 3. دیبریفینگ
 4. ثبت غوص در لاگ بوک

غواصی ششم تا هشتم (دریا)

 • تمرینات پیش از غواصی:
 1. بریفینگ کلاس برای غواصان تفریحی در کلوپ دریایی
 2. نکات مهم در ارائه خدمات غواصی تفریحی به گردشگران کلوپهای دریایی
 3. سرهم بندی لوازم
 4. چک کردن تجهیزات خود و یادی
 • تمرینات در آب:
 1. ورود به آب
 2. آموزش آرام کردن، کمک به غواصان پنیک و تشویق غواصان تفریحی در کنار قایق و داخل آب
 3. نحوه بردن غواصان تفریحی در زیر آب به عنوان کمک مربی ) با نظارت مستقیم مربی)
 4. خروج از آب
 • تمرینات پس از غواصی:
 1. باز کردن و جدا کردن تجهیزات
 2. مراقبت از تجهیزات غواصی
 3. دیبریفینگ
 4. ثبت غوص در لاگ بوک

غواصی نهم (دریا)

 • تمرینات پیش از غواصی:
 1. آموزش نحوه برنامه ریزی و اجرا غواصی عمیق به عنوان لیدر :
 2. آموزش بریفینگ غواصی عمیق
 3. نیتروژن تارکوسیس
 4. تغیرات در مصرف هوا
 5. محدوده ایمن
 6. روش های صعود مناسب و ایستگاه ایمنی
 7. تغییرات شناوری
 8. استفاده از تجهیزات خاص ( سیلندر اضافه برای شرایط اضطراری
 9. تجهیزات اورژانس و روشهای مناسب در شرایط اضطراری
 10. سرهم بندی لوازم
 11. چک کردن تجهیزات غواصی خود و بادی
 • تمرینات در آب (لیدر این غواصی، هنرجو 3 ستاره است با نظارت مستقیم مدرس):
 1. مشخص کردن نحوه ورود به آب توسط لیدر (هنرجو)
 2. چک کردن نکات مهم برای پایین رفتن توسط لیدر (هنرجو)
 3. رهبری غواصان دیگر توسط هنرجو)
 4. مدیریت ایستگاه ایمنی توسط هنرجو)
 5. استفاده از DSMB
 6. چک کردن نکات مهم برای صعود توسط لیدر (هنرجو)
 7. خروج از آب
 • تمرینات پس از غواصی:
 1. باز کردن و جدا کردن تجهیزات
 2. مراقبت از تجهیزات غواصی
 3. دیبریفینگ
 4. ثبت غوص در لاگ بوک

غواصی دهم (دریا)

 • تمرینات پیش از غواصی:
 1. نحوه برنامه ریزی و اجرا غواصی عمیق به عنوان لیدر :
 2. بریفینگ غواصی عمیق توسط هنرجو)
 3. سرهم بندی لوازم
 4. چک کردن تجهیزات غواصی خود و بادی
 • تمرینات در آب (لیدر این غواصی، هنرجو 3 ستاره است با نظارت مستقیم مدرس):
 1. مشخص کردن نحوه ورود به آب توسط لیدر (هنرجو)
 2. چک کردن نکات مهم برای پایین رفتن توسط لیدر (هنرجو)
 3. رهبری غواصان دیگر توسط هنرجو)
 4. مدیریت ایستگاه ایمنی توسط هنرجو)
 5. استفاده از DSMB
 6. چک کردن نکات مهم برای صعود توسط لیدر (هنرجو)
 7. خروج از آب
 • تمرینات پس از غواصی:
 1. باز کردن و جدا کردن تجهیزات
 2. مراقبت از تجهیزات غواصی
 3. دیبریفینگ
 4. ثبت غوص در لاک بوک
کلاس غواصی سه ستاره(غواصی 3 ستاره)
کلاس غواصی سه ستاره(غواصی 3 ستاره)

بازار کار غواصی چگونه است؟

بازار کار غواصی به عنوان یک حوزه ویژه از صنعت، شامل فرصت‌ ها و چالش‌ های منحصر به فردی است که برای علاقه‌ مندان به این حوزه ارائه می‌ شود. این بازار، از یک سو فرصت‌ های شغلی متنوع و جذاب را فراهم می‌ کند و از سوی دیگر، به دلیل محدودیت‌ های فیزیکی و فنی خود، به چالش‌ های خاصی نیز برمی‌خورد.

تنوع شغلی

بازار کار غواصی شامل مجموعه‌ ای از شغل‌ ها و حرفه‌ های مختلف است که از جمله‌ ی آن‌ ها می‌ توان به غواصان صنعتی، غواصان حرفه‌ ای، عکاسان زیر آب، مهندسان زیر آب، محققان زیست‌ شناسی زیر آب و تکنسین‌ های تجهیزات زیر آب اشاره کرد. هر یک از این شغل‌ ها نیازمند مهارت‌ ها و تخصص‌ های خاصی هستند که با پیشرفت در این حوزه‌ ها، فرصت‌ های شغلی بیشتری به وجود می‌ آید.

فرصت‌ های مالی

غواصان، به‌ ویژه آن‌ هایی که دارای تخصص‌ های خاصی مانند جستجوی و نجات، حفاظت از محیط زیست زیر آبی یا مهندسی زیر آبی هستند، می‌ توانند از فرصت‌ های مالی مهمی بهره‌مند شوند. پروژه‌ های بزرگ ساختمانی، تعمیرات دریایی، مطالعات زیست محیطی و حتی تحقیقات علمی، از جمله فرصت‌ هایی هستند که درآمد و فرصت‌ های مالی بسیار خوبی را به همراه دارند.

چالش‌ ها و محدودیت‌ ها

با وجود فرصت‌ های جذاب، بازار کار غواصی نیز به چالش‌ هایی مواجه است. شرایط فیزیکی و محیطی پیچیده، خطرات احتمالی مرتبط با کار زیر آب، و نیاز به تجهیزات و آموزش‌ های ویژه، از جمله این چالش‌ ها هستند. همچنین، رقابت شدید برای کسب فرصت‌ های شغلی و توانایی مدیریت ریسک‌ های زیر آبی، از جمله مسائلی هستند که افراد در این حرفه با آن روبرو هستند.

آینده بازار کار غواصی

با توجه به توسعه فناوری و افزایش نیاز به منابع دریایی، آینده بازار کار غواصی پر از فرصت‌ های نوین به نظر می‌ رسد. به‌ طور کلی، بازار کار غواصی به عنوان یکی از حوزه‌ های مهم و تاثیرگذار صنعت، به توسعه و رشد پایداری دست خواهد یافت، اما نیازمند مدیریت دقیق و توسعه استراتژی‌ های مناسب برای بهره‌ برداری بهینه از فرصت‌ های موجود است.

مدرک کلاس غواصی سه ستاره(غواصی 3 ستاره)
مدرک کلاس غواصی سه ستاره(غواصی 3 ستاره)

معرفی مدارک پایان دوره کلاس غواصی سه ستاره

مدرک کلاس غواصی سه ستاره مجتمع فنی تهران قابل ترجمه رسمی مورد تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه می باشد. این مدرک مورد تایید سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی و به عنوان یک Skill Certificate می تواند به عنوان معرفی مهارت های شما و همچنین جز رزومه کاری و مهارتی دانشپذیر قرار گیرد.

مزایای مجتمع فنی تهران (نمایندگی میرداماد)

 • برترین نمایندگی مجتمع فنی تهران در ایران
 • ارائه گواهی پایان دوره از مجتمع فنی تهران به عنوان معتبرترین برند آموزشی کشور
 • ارائه گواهی پایان دوره از سازمان مدیریت و پژوهش استانداری تهران(کارکنان دولت)
 • حضور اساتید به نام و برجسته در این مرکز
 • دارای مشاوران مجرب و متخصص در حوزه آموزش
 • فضای آموزشی مجهز به جدید ترین فناوری روز دنیا
 • استفاده از متد آموزشی روز دنیا بر اساس آموزش عملی و شغل محور
 • داشتن بالاترین ابزار و تجهیزات شبکه و مجهز بودن تمام سیستم های کامپیوتری به آخرین امکانات
 • دارای ایزوی تخصصی آموزش IWA۲
 • دارای ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۰۰۱۵ در خصوص کیفیت و خدمات به مشتریان

جوایز و گواهینامه های حرفه ای

 • دریافت جایزه “اصالت کیفیت و مشتری مداری” در سال ۹۴
 • دریافت گواهینامه “مدیریت تداوم کسب و کار” از TUV آلمان
 • دریافت تندیس “فناوری و مهارت” در همایش فناوری و مهارت
 • دریافت تندیس و لوح تقدیر در جشنواره ستاره های برتر فناوری بعنوان “شخصیت محبوب”
 • انتخاب سازمان نمونه از طرف مجله سروش
‫5/5 ‫(1 نظر)
شرکت در دوره

20،000،000 تومان

دوره های مرتبط

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کلاس غواصی سه ستاره(غواصی 3 ستاره)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *