اصول تهیه و تدوین قرار داد ها و مبانی حقوقی کسب و کار

قیمت :

1،970،000 تومان

اصول تهیه و تدوین قرار داد ها و مبانی حقوقی کسب و کار

اهداف آموزشی دوره اصول و تهیه تدوین قرار دادها

تربيت نيرويانسانی مجرب در حوزهمديريت مالی و حقوقی کسبوکار

مخاطبان کلاس اصول تهیه و تدوین قرار داد ها:

 • دانشجويانو فارغالتحصيلانرشتههايمرتبط
 • کارشناسان شرکتها، سازمانها وSMEها
 • مديران، کارآفرينان و علاقمندان به حوزهمديريت کسبوکار

مهارت هاي اکتسابی پس از طی دوره:

الفآشنايیبا انواع قراردادهاو اصول تنظيم آنها
ب
آشنايیبا جنبه هايمختلف قانونی،فنی، حقوقیو اجرايیقراردادها
ج
آشنايی با وظايف افراد در مديريت امور قراردادها

سرفصلهای دوره اصول تهیه و تدوین قرار داد ها و مبانی حقوقی کسب و کار

 • مقدمهاي بر قراردادها

تعريف “قرارداد” و انواع آن

 • جایز، لازم، خياری، منجز، معلق، معوض، رضایی، تشریفاتی، تمليکی، عهدی، مطلق ،مظروط، مستعد، فوری، معين، نامعين، رهن، مضاربه، وکالت، اجاره
 • مفهوم قراردادهاي صنعتی مشاوره، خرید خدمت ،MC،BOT ،EPC
 • مفهوم “عقد” و تفاوت آن با قرارداد
 • شرايط اساسی براي صحت يک قرارداد
 • قصد، رضایت و اهليت طرفين، معين بودن موضوع معامله، مشروعيت جهت معامله
 • نحوه تنظيم قرارداد

مديريت فرايند تنظيم و عقد قرارداد

 • امکانسنجی، تعيين خواستههای ذینفعان، تعيين حدود و ثغور تعهدات، تخمين اوليه زمانی و مالی، تعيين قالب قرارداد، تنظيم مفاد و پيشقرارداد، توافقات کلی قرارداد، ثبت قرارداد، پيگيری و اجرا…
 • مديريت امور قراردادها

 • ماتريس مديريت قرارداد
 • فعاليتهای اجرای قرارداد
 • طرحريزي قرارداد و مديريت ريسکهاي اجراي قرارداد
 • تيم مديريت اجراي قرارداد و نقش هريک از افراد
 • مدیر اجرای قرارداد، کارشناس قرارداد، ..
 • وظايف مهندسی، مديريت خدمات عمومی وظايف مديريت اجرايی، نظارت و بازرسی

‫0/5 ‫(0 نظر)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصول تهیه و تدوین قرار داد ها و مبانی حقوقی کسب و کار”