Free Conversation 1

این دوره کوتاه مدت 30 ساعته در دو سطح متوسط و پیشرفته برگزار می شود. هدف از برگزاری این دوره ها فراهم کردن محیطی مناسب برای تمرین مکالمه و بحث و گفت و گو می باشد. توجه فرمایید تمرکز این دوره بالا رفتن سطح زبان شما نیست و برای بالا رفتن سطح زبان انگلیسی باید از دوره های آموزشی مکالمه استفاده بفرمایید.

قیمت :

475،000 تومان

بحث آزاد

این دوره کوتاه مدت ۳۰ ساعته در دو سطح متوسط و پیشرفته برگزار می شود. هدف از برگزاری این دوره ها فراهم کردن محیطی مناسب برای تمرین مکالمه و بحث و گفت و گو می باشد. توجه فرمایید تمرکز این دوره بالا رفتن سطح زبان شما نیست و برای بالا رفتن سطح زبان انگلیسی باید از دوره های آموزشی مکالمه استفاده بفرمایید. این دوره ها دو روز در هفته ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ یا ۵شنبه ها ۱۰ الی ۱۳ برگزار می شود. قیمت این دوره ۳,۰۳۰,۰۰۰ ریال است.