آرشیو برچسب های: آشنایی با ابزار های دندانپزشکی

الفبای تکنسین دندانپزشک (دستیاری دندانپزشک)

الفبای تکنسین دندانپزشک

الفبای تکنسین دندانپزشک (دستیاری دندانپزشک) الفبای تکنسین دندانپزشک: در ابتدا ممکن است برای شما سوال پیش آید که تکنسین دندانپزشک کیست؟ در واقع تکنسین دندانپزشک همان دستیار دندانپزشک است که در حین انجام عملیات درمانی در کنار دکتر دندانپزشک، به او کمک می کند. اما این تعریف را نمی توان توضیح کاملی از شغل تکنسین دندانپزشک […]