آرشیو برچسب های: آشنایی با انواع فیلتر های موجود در بورس

آموزش فیلتر نویسی در بورس

آموزش فیلتر نویسی در بورس

آموزش فیلتر نویسی در بورس آموزش فیلتر نویسی در بورس: فیلتر نویسی در بورس فرآیندی است که طی آن افراد می توانند سهام مد نظرشان را از بین تعداد سهام های مختلف، با استفاده از فیلتر مربوطه، شناسایی کنند. از آنجایی که برای سرمایه گذاران این امکان وجود ندارد که هر روزه تمامی موارد را […]