آرشیو برچسب های: آشنایی با موقعیت های شغلی یک فریلنسر

مهارت های فریلنسر

مهارت های فریلنسر

مهارت های فریلنسر مهارت های فریلنسر: قبل از این که بخواهیم مهارت های فریلنسر را بررسی کنیم، در ابتدا لازم است بگوییم که فریلنسر کیست؟ فریلنسر (Freelancer) به کسی گفته می شود که به صورت پروژه ای و برای خود کار می کند. از این رو یک فریلنسر نوع خدمات، قیمت ها و بازار هدفش […]