Tag Archives: آموزش مدیریت پروژه

کلاس تخصصی مدیریت پروژه حرفه ای(صفر تا صد)

کلاس تخصصی مدیریت پروژه حرفه ای(صفر تا صد)

کلاس تخصصی مدیریت پروژه حرفه ای(صفر تا صد) کلاس تخصصی مدیریت پروژه حرفه ای(صفر تا صد): مدیریت پروژه را میتوان یکی از راه هایی موفقیت روند انجام پروژه های مختلف دانست. به طوری که با استفاده از آن میتوان تعیین کرد انجام یک پروزه به شکست می انجاند و یا به پیروزی. در این مقاله […]

دوره مدیریت پروژه(کلاس آموزشی مدیریت پروژه)

دوره مدیریت پروژه(کلاس آموزشی مدیریت پروژه) دوره مدیریت پروژه(کلاس آموزشی مدیریت پروژه): رشته ی مدیریت پروژه دارای قدمت چندین ساله در کسب و کارهای مختلف می باشد. اما در چند سال گذشته توجه بیشتری به آن شد و به یک علت اساسی برای رقابت بین شرکت های موجود در تجارت جهانی تبدیل گردید. همانطور که […]

دوره آموزش مدیریت پروژه

دوره آموزش مدیریت پروژه آموزش مدیریت پروژه: امروزه میتوان مدیریت پروژه را به عنوان یکی از رشته های مهم و پرکاربرد در سراسر جهان شناخت. همانطور که می دانید اغلب پروژه ها معمولا پیچیده می باشند و طبیعتا ذی نفعان بسیاری دارند. موفقیت و سود آوری پروژه ها به عوامل و شرایط متعددی بستگی دارد […]

کنترل پروژه چیست؟ (دوره های آموزشی کنترل پروژه)

کنترل پروژه چیست؟ (دوره های آموزشی کنترل پروژه) کنترل پروژه چیست؟ کنترل پروژه (Project Control) فرآیندی است که در آن مدیر پروژه، در روند انجام پروژه مشکلات احتمالی را طراحی کرده و برای برطرف کردن آن راه حلی پیدا می کند. در چرخه کنترل پروژه با استفاده از مجموعه ای از ابزار ها، مهارت ها […]