آرشیو برچسب های: آموزش 0 تا 100 معماری داخلی

دوره معماری داخلی مجتمع فنی(کلاس معماری)

دوره معماری داخلی مجتمع فنی(کلاس معماری) دوره معماری داخلی مجتمع فنی(کلاس معماری): معماری داخلی را میتوان ترکیبی از هنر، روانشناسی، توسعه اقتصادی، جامعه شناسی و محیط زیست دانست. که با رعایت اصول و استاندارد ها به طراحی فضای داخلی یک ساختمان میپردازد. در طول تاریخ همواره یکی از مسائلی که انسان ها به آن نیازمند […]