آرشیو برچسب های: انواع سبک در معماری ایرانی

آموزش سبک شناسی (دوره سبک شناسی)

آموزش سبک شناسی (دوره سبک شناسی) آموزش سبک شناسی ، سبک شناسی در معماری چیست؟ به طور کلی می توان گفت سبک، کلمه ای است که بیان گر ویژگی های مختلف هنر می باشد. سبک را می توان شامل تکنیک ها، اصول، دوره ی زمانی و … یک هنر دانست. ما در این مقاله قصد […]