Tag Archives: برترین شعبه مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران(تقویم و لیست دوره های آموزشی، مراکز های آموزش)

مجتمع فنی تهران(تقویم و لیست دوره های آموزشی، مراکز های آموزش) مجتمع فنی تهران(تقویم و لیست دوره های آموزشی، مراکز های آموزش): می توان گفت که مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد، بهترین مجتمع فنی تهران در ۷ سال متوالی در میان نمایندگی های استان تهران می باشد که در سال ۹۴ جایزه اصالت کیفیت را […]

شعب مجتمع فنی تهران (موسسه فنی تهران)

شعب مجتمع فنی تهران (موسسه فنی تهران) شعب موسسه فنی تهران (شعبه های مجتمع فنی تهران): مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۸۹ افتتاح شد. این مجتمع شامل کلاس هایی است که مجهز به سایت ها و کامپیوتر های هوشمند می باشد که هنرجویان می تواند از این امکانات استفاده کنند. […]