آرشیو برچسب های: بیوتی تراپیست یعنی چی؟

تراپیست یعنی چه؟ (بیوتی تراپیست به انگلیسی)

تراپیست یعنی چه؟ (بیوتی تراپیست چیست؟) بیوتی تراپیست به انگلیسی

تراپیست یعنی چه؟ (بیوتی تراپیست به انگلیسی): تراپیست به فرآیند درمانی گفته می شود و بیوتی تراپی به معنای درمان گر زیبایی است. و حالا برای تعریف معنی بیوتی تراپیست می توان گفت که بیوتی تراپیست (Beauty Therapist) به کسی گفته می شود که مسئول زیبایی و بهتر شدن وضعیت پوستی افراد است. یک بیوتی […]