آرشیو برچسب های: تفاوت دو رشته MBA و DBA چیست؟

موقعیت شغلی رشته MBA و DBA

موقعیت شغلی MBA و DBA

موقعیت شغلی رشته MBA و DBA موقعیت شغلی رشته MBA و DBA: دو رشته MBA و DBA دو مقطع تحصیلی مختلف می باشند که دارای گرایش های مختلفی بوده و کارکرد و اهداف مخصوص به خود را دارند. اما به طور کلی می توان گفت که هدف از طراحی رشته های MBA و DBA، تربیت […]