آرشیو برچسب های: در چه مواردی می توان از راندو استفاده کرد؟

اهمیت یادگیری نرم افزار های اسکیس و راندو در رشته معماری

اسکیس و راندو در رشته معماری

اهمیت یادگیری نرم افزار های اسکیس و راندو در رشته معماری اهمیت یادگیری نرم افزار های اسکیس و راندو در رشته معماری: امروزه همه دانشجویان و علاقه مندان رشته معماری باید از اصول و نحوه کار با نرم افزار های اسکیس و راندو آگاه باشند. چرا که چگونگی ترسیم خط بر روی کاغذ توسط یک […]