آرشیو برچسب های: دوره آموزشی متلب

نرم افزار متلب چیست؟ (متلب چیست؟) دوره آموزشی متلب

نرم افزار متلب چیست؟ (متلب چیست؟) دوره آموزشی متلب نرم افزار متلب چیست؟ MATLAB نرم افزاری است که برگرفته از دو کلمه MATrix (ماتریکس) و LABoratory (آزمایشگاه) می باشد و به این معناست که عملیات و محاسبات در نرم افزار متلب با استفاده از ماتریس صورت می گیرد. متلب یکی از زبان های برنامه نویسی […]