آرشیو برچسب های: دوره تکنیک های غواصی

آشنایی با تکنیک های غواصی(آموزش تخصصی غواصی)

آشنایی با تکنیک های غواصی(آموزش تخصصی غواصی)

آشنایی با تکنیک های غواصی(آموزش تخصصی غواصی) آشنایی با تکنیک های غواصی(آموزش تخصصی غواصی): شنیدن نام غواصی معانیه مختلفی را در ذهن علاقه مندان ایجاد میکند. اما در کل به فنون مورد استفاده برای ورود به عمق آب و دنیای زیر آب غواصی میگویند. امروزه غواصی انواع مختلفی دارد که غواصان طبق علاقه خود اقدام […]