آرشیو برچسب های: دوره حسابداری ویژه بازار کار

حسابداری ویژه بازار کار

حسابداری ویژه بازار کار حسابداری ویژه بازار کار ، حسابداری چیست؟ می توان گفت که حسابداری فن ثبت، طبقه بندی و تخلیص فعالیت های مالی می باشد. در واقع گزارشات و اطلاعات مالی در دفتر روزنامه و دفتر کل ثبت می شود و با توجه به آن ها، تصمیمات لازم توسط افراد رده بالا در […]